CHRIST CENTERED COMMUNITY CHURCH

                                                                                       MINISTRY OFFICIALS

                                                        ASSOCIATE PASTOR: Reverend Antoinette 
                                              MINISTER OF MUSIC: Minister Brandon C. King
                                                                                                 DEACON: Lynne Banks
                                                 ASSISANT TO THE PASTORS: Sister Toni White
                                                         TRUSTEES
                                                 Brother Samuel Morris
                                               Brother Kenneth Howard 
                                                   FINANCE OFFICER
                                                 Sister Marlena Morris